Politica sulla riservatezza

Copyright

Stránky jsou chráněny autorským právem. Práva duševního vlastnictví týkající se obsahu, formy, rozmístění a struktury této webové stránky jsou chráněna zákonem. Produkty, které jsou na našich internetových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich zobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení produktů, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Nic z textového nebo grafického znázornění na této stránce nesmí být reprodukováno nebo zveřejňováno v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného povolení provozovatele. Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, nad kterými provozovatel nemá žádnou kontrolu, a nemůže zodpovídat za obsah těchto stránek.Odpovědnost
Přes konstantní péči, kterou provozovatel věnuje svým webovým stránkám, je možné, že se v obsahu mohou vyskytnout chyby nebo neúplné informace. Obsah je pravidelně kontrolován a doplňován. Omlouváme se za možné chyby a neaktuální informace, které se na webových stránkách mohou vyskytnout, neneseme však žádnou odpovědnost za jejich potenciální užití.

Ochrana osobních údajů

Jsme si vědomi významu soukromí našich klientů a hlavně ochrany osobních údajů. Proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Vyplněním Vašich osobních údajů v kontaktním formuláři dáváte provozovateli jednoznačný souhlas zpracovat Vaše osobní údaje.

Způsob zpracování osobních údajů

Informace, které od Vás získáme, používáme k poskytování Vámi požadované služby, tedy k odpovědi na Vaši otázku skrze kontaktní formulář.

Cookies

Webové stránky užívají cookies. Cookie je soubor, který server zašle Vašemu prohlížeči a který je poté ve Vašem počítači uchováván. Cookies jsou výhradně používány pouze pro poskytnutí či usnadnění Vámi požadované služby. Většina cookies funguje pouze po dobu jedné návštěvy webu. Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, že Vás pokaždé bude upozorňovat, že se cookie instaluje, nebo lze pokaždé instalaci odmítnout. V případě odmítnutí instalace Vám nejsme schopni zaručit plnou funkčnost internetového obchodu.

Modifikace

Provozovatel si ponechává veškerá práva kdykoliv přizpůsobit Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou.